سلام به خدای بزرگ

نمی دانم اما آنچه می بینم و رخ می دهد انتظار است و انتظار حتی در مسیری که سیستماتیک و اداری هست آن هم به نا ممکن ترین شکلش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدایا در این لحظه پرواز بیشتر از این منتظرم نگذار.......بگذار در لحظه پرواز بی درنگ در پی سرنوشت نوشته شده بروم در پناه و توکل به تو.

+ نوشته شده توسط Asghar moghiseh در یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 10:41 |

سلام به خدای دوباره زنده کننده

خدایا ۱۰۰۰۰۰ مرتبه شکر که در پاییز طبیعت امکان حضور بهاری نو در دلها را فراهم می کنی....خدایا وقتی می بینم با داشتن یک امید هزاران بهار در دل بروز می کند همیشه و همه جا از تو می خواهم دامید و توکل به تو را در همه وجودم زنده نگه داری تا همیشه بهاری باشم.

خدایا به امید تو

+ نوشته شده توسط Asghar moghiseh در چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 10:40 |

به نام تغییر دهنده زمان

خدایا وقتی به گذشت زمان نگاه می کنم همه لحظه های آن خاطراتی دارد که گذشته اند. برای بعضی از آنها حسرت و انتظار دوباره آمدن دارم.

یک لحظه در رویای دیروز: وقتی در زیر نور ماه لحظه های تنهایی و افطار روزه ماه مهمانی خدا را با عزیزجونی بگذرانی آن هم در شرایطی که پاییز برگ ریزان انتظار گرمای داغ دلهای بهاری را ندارد.

قدم زدن بر برگهایی که زمانی شور روییدن، بزرگ شدن و ساختن داشتند و حالا در تب و تاب پاییز بر زمین ریخته اند تا نوع تازه ای از حیات را با تجزیه شدنشان در خاک و رساندن خود به درخت زندگی نشان دهند، حس و حال عجیبی دارد وقتی چهار گام استوار در کنار هم با همه انرژی قدم در این مسیر پر برگ می گذارند صدای خش خش برگها نه تنها یاد آور زردی، خشکی و خزان پاییز نیست بلکه ترنم آهنگ زیبای زندگی در اراده استوار ما است.

خدایا کمکمان کن تا لحظه ها و خاطراتی که در پیش داریم بهتر از همیشه باشد.

+ نوشته شده توسط Asghar moghiseh در دوشنبه هشتم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 11:30 |

خدایا به نام تو که مهربانترین مهربانان هستی

وقتی ماه مهر همراه با ماه مهمانی خدا می شود و من و عزیزجونی در گرماگرم با هم شدنمان برای لحظاتی خیلی کم اما بد از هم دور می شویم نمی دانم بعد این، وقتی به خودم می آیم باید خدا را شکر کنم یا اینکه بترسم.

خدایا کمکم یا کمکمان کن که بهتر ببینم یا ببینیم و قدر همه لحظات با هم شدن را بیشتر بدانم و اگر مشکلاتی هست من دیگر مشکلی به آن اضافه نکنم.

+ نوشته شده توسط Asghar moghiseh در یکشنبه هفتم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 9:51 |


Powered By
BLOGFA.COM